طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آب شربی که تغییر رنگ داد! فیلم

آب شربی که تغییر رنگ داد! فیلم

آب شربی که تغییر رنگ داد! فیلم

آب شرب شهر آلونی بعد از گذشت چند هقته همچنان دارای تغییر رنگ است.

آب شرب, چهارمحال و بختیاری, آلونی, آب شربی تغییر رنگ داد!

آب شرب, چهارمحال و بختیاری, آلونی, شهروندخبرنگار, تغییر رنگ
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ آب شرب شهر آلونی بعد از گذشت چند هقته همچنان دارای تغییر رنگ است.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از تغییر رنگ آب شرب شهر آلونی، تصویربرداری شده است.

منبع: یاسمین - آلونی

آب شرب,چهارمحال و بختیاری,آلونی,شهروندخبرنگار,تغییر رنگ,آلونی,آب شرب,تغییر رنگ,چهارمحال و بختیاری,شهروندخبرنگاراینجا کلیک کنید
آب شربی که تغییر رنگ می دهد! فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات