طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آب و هوا - آذربایجان شرقی 31شهریورماه 95

آب و هوا - آذربایجان شرقی 31شهریورماه 95

آب و هوا - آذربایجان شرقی 25شهریورماه 95

آب و هوای آذربایجان شرقی به شرح زیر است.

دیدافقی, سرعت باد, آب و هوا, آب هوا آذربایجان شرقی شهریورماه

دیدافقی, سرعت باد, آب و هوا, تبریز, آذربایجان شرقی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛آب و هوا – آذربایجان شرقی به شرح زیر است.

آفتابی

رطوبت: %۲۳

دما: ۱۲ ، ۲۷

فردا: ۱۳ ، ۲۶

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه، ۱۱ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۲۰

دید افقی: ۷۰۰۰متر

بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر

بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: c ۲۹°

کمینه دما در 24 ساعت گذشته: c ۱۴°


آب و هوا - آذربایجان شرقی 30مرداد ماه 95
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات