طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آثار هنرمندان اتریشی به اصفهان می رود

آثار هنرمندان اتریشی به اصفهان می رود

«فراموش نامه» در اصفهان روی صحنه می رود

نمایشگاهی از آثار هنرمندان اتریشی با عنوان «این سو، آن سو» ۲ مهر ماه در ایران برگزار می شود.

اتریشی, آثار هنرمندان, برگزاری نمایشگاه, آثار هنرمندان اتریشی اصفهان رود

اتریشی, آثار هنرمندان, برگزاری نمایشگاه, به اصفهان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،پروژه «RTL:LTR»، نمایشگاهی است که بین هنرمندان ایران و اتریش در سال ۱۳۹۵ برگزار می شود. عنوان این نمایشگاه برگرفته از اصطلاح های RTL و LTR است که در دنیای انفورماتیک، جهت نوشتار را از راست به چپ و بالتصویر تعیین می کند و در اینجا خبر از رابطه ای متقابل با دیگری از دریچه هنر را می دهد. دو جهت متفاوت نگارش و این سو و آن سو محور موضوعیِ این تبادل فرهنگی و نیز موضوع اصلی این آثار است. این مجموعه به کوشش طرلان رفیعی، یاشار صمیمی مفخم و پیتر آسمن گردآوری شده است.

برای انتخاب آثار این مجموعه زمان زیادی صرف و سعی شده است انتخاب ها در راستای ایده نمایشگاه و بر اساس خط فکری و کاری هنرمندان باشد. آثاری که در مجموع تعریفی کلی از ساختار فرهنگ و هنر هر کشور را ارائه می دهند در این نمایش قرار گرفته است. در ادامه، مخاطبان این نمایش، چه در اتریش و چه در ایران، با خوانش شخصی خود که متأثر از فرهنگ و اجتماعشان خواهد بود و با زنجیره ای از تداعی معانی در ارتباط با این آثار به روند این گفتمان تداوم خواهند بخشید و آن را کامل خواهند کرد.

این نمایشگاه در تابستان و پاییز ۱۳۹۵، در کشور اتریش (گالری فوروم در شهر ولس و آرت مارک در وین) و در ایران در بنیاد لاجوردی و سبعد در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود. در اتریش آثار هنرمندان ایرانی به دیوار رفت و در ایران آثار ۱۷ هنرمند اتریشی شامل نقاشی، عکس، حجم و ویدیو در بنیاد لاجوردی نمایش داده خواهد شد.
«واگویه های عاشقانه» در اصفهان به روی صحنه می رود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات