طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللآخرین سخنرانی بان کی مون به عنوان دبیرکل سازمان ملل شروع شد

آخرین سخنرانی بان کی مون به عنوان دبیرکل سازمان ملل شروع شد

آرزوی بان کی مون برای سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل امروز برای آخرین سخنرانی خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان حاضر شد.

سازمان ملل, دبیر کل سازمان ملل, بین الملل, آخرین سخنرانی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل آغاز

سازمان ملل, دبیر کل سازمان ملل, بین الملل, بان کی مون

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، سخنرانی بان کی مون در مجمع عمومی سازمان ملل شروع شد. این آخرین سخنرانی بان کی مون به عنوان دبیرکل سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان است. وی در ابتدای سخنرانی اش به مشکلات کنونی جهان، از جمله تغییرات اقلیمی زمین و نیاز 130 میلیون نفر در سراسر جهان به کمک هایی که جانشان را نجات دهد، اشاره کرد.


دبیرکل سازمان ملل گفت: ما قدرت پایان دادن به جنگ، فقر و ظلم و ستم را داریم.


بان کی مون در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هرچند به نظر می رسد که نسل بعدی ما از هم اکنون به خطر افتاده است، من بعد از ده سال تصدی این مقام، بیش از هر زمانِ دیگر، معتقد هستم که ما قدرت پایان دادن به جنگ، فقر و ظلم و ستم را داریم. ما وسایل و روش هایی در اختیار داریم که به درگیری ها پایان دهیم. ما این تواناییِ بالقوه را داریم که فاصله (طبقاتی) را میان ثروتمندان و فقرا کاهش دهیم.درگیری های کشمیر محور نامه به سازمان ملل / نواز شریف به بانکی مون نامه نوشت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات