طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آزادسازی 26 هزار مترمربع از زمین های کشاورزی آمل

آزادسازی 26 هزار مترمربع از زمین های کشاورزی آمل

تجهیز 14هزارهکتار زمین کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار

26 هزار و 40 مترمربع از بناهای غیر مجاز در زمین های کشاورزی آمل با حکم قضایی قلع و قمع شد.

زمین های کشاورزی, تغییر کاربری, , آزادسازی مترمربع زمین کشاورزی آمل

زمین های کشاورزی, تغییر کاربری, , آزادسازی زمین, , ساری

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، سید حسین اسلامی، مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی و به منظور حفظ و صیانت از بستر تولید و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، عملیات قلع و قمع بناهای غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی روستاهای فرح آباد و نوده هرازپی شهرستان آمل به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: یک مورد از این عملیات به مساحت 3 هزار مترمربع در روستای نوده هراز پی و سه مورد به مساحت 23 هزار و 40 متر مربع دیوارکشی و محوطه سازی در روستای فرح آباد دابو از توابع مرکز جهاد کشاورزی آیت اله آملی سورک انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه این عملیات با تلاش اعضای اکیپ و تعامل و همکاری شوراها و دهیاران منطقه به مرحله اجرا درآمد، گفت: بیش از 26 هزار و 40 مترمربع از اراضی زراعی این شهرستان آزاد شد.

تخریب ساخت وَ ساز غیر مجاز دَر زمین هایِ کشاورزی کلاردشت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات