طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیآزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست | موگرینی

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که آزمایش موشکی ایران، نقض برجام نیست.

خبرگزاری ایسنا: مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که آزمایش موشکی ایران، نقض برجام نیست.

فدریکا موگرینی بعد از نخستین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و گروه 1+5 در نیویورک به خبرنگاران گفت: در این نشست در باره موشک های بالستیک ایران صحبت نشد آزمایش های موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد و نقض برجام نیست.

آزمایش های موشکی ایران ناقض برجام است!
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات