طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شروع سال تحصیلی با حضور غنچه های هلال احمر اسکو تصاویر

شروع سال تحصیلی با حضور غنچه های هلال احمر اسکو تصاویر

شروع سال تحصیلی با حضور غنچه های هلال احمر اسکو تصاویر

شروع سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور غنچه های هلال احمر اسکو برگزار شد.

شهرستان اسکو, غنچه های هلال احمر, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

شهرستان اسکو, غنچه های هلال احمر, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, شهروندخبرنگار, آذربایجان شرقی, آغاز سال تحصیلی جدید, تصاویر

به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور غنچه های هلال احمر در شهرهای اسکو ایلخچی و شهر جدید سهند برگزار شد. در این برنامه ضمن اجرای برنامه های فرهنگی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و نام شهدا دفاع مقدس نیز گرامی داشته شد و کودکان برنامه های متنوعی را اجرا کردند.


منبع: شهروندخبرنگار – آذربایجان شرقی (اسکو)


تصاویر, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, شهروندخبرنگار, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/1

غنچه های هلال احمر, تصاویر, شروع سال تحصیلی جدید, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/2

آذربایجان شرقی, شهروندخبرنگار, تصاویر, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/3

آذربایجان شرقی, شروع سال تحصیلی جدید, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/4

شروع سال تحصیلی جدید, غنچه های هلال احمر, شهروندخبرنگار, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/5

شروع سال تحصیلی جدید, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, غنچه های هلال احمر, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/6

شهرستان اسکو, تصاویر, شهروندخبرنگار, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/7

گرامیداشت هفته دفاع مقدس, تصاویر, گرامیداشت هفته دفاع مقدس, شروع تحصیلی غنچه هلال احمر اسکو

8/8

اینجا کلیک کنیدعکس های حرکت خداپسندانه غنچه های هلال احمر اسکو
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات