طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
شروع پاکسازی محلات و مدارس شادگان

شروع پاکسازی محلات و مدارس شادگان

شروع کار پاکسازی محلات و مدارس آبادان

پاکسازی محلات و مدارس شادگان در آستانه شروع به کار رسمی مدارس این شهرستان آغازشد.

مدارس شهر, شهرستان شادگان, شروع پاکسازی, شروع پاکسازی محلات مدارس شادگان

مدارس شهر, شهرستان شادگان, آغاز پاکسازی, آبادان
به نقل از آبادان؛مزبانی پورشهردار شادگان گفت: طرح مهر امسال با هدف شستشو، نظافت و پاکسازی مدارس و استقبال از دانش آموزان و ارتقای بهداشت مدارس در حال انجام است.

حسن مزبانی پور افزود: در زمان حاضر کار پاکسازی و نظافت بخشی از مدارس توسط شهرداری شادگان در حال انجام است و قصد داریم در کنار آموزش و پروش شرایط مناسبی را برای شروع سال تحصیلی فراهم کنیم.

وی گفت: این کار در راستای کمک به اجرای مناسب و مطلوب پروژه مهر صورت می گیرد تا دانش آموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی با فضایی مناسب و مطلوب مواجه شوند و انگیزه آنها برای تحصیل افزایش یابد.

شهردار شادگان افزود: کمک به پاکسازی و نظافت مدارس به ویژه مدارس مستقر در سطح شهر در اولویت کاری شهرداری شادگان قرار دارد را که اعتقاد داریم خدمت به این دانش آموزان که آینده سازان فردای شادگان به شمار می روند از هر کاری مهم تر است.

شروع عملیات پاکسازی منطقه زنکوره دَر شمال رمادی اَز داعش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات