طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیآلمان در پی کرسی غیر دائم شورای امنیت

آلمان در پی کرسی غیر دائم شورای امنیت

مخالفت شورای امنیت با پیشنهاد آمریکا

وزیر امورخارجه آلمان اعلام کرد، برلین به دنبال مقام کشور غیرعضو در شورای امنیت سازمان ملل برای سال های 2019 تا 2020 میلادی است.


مجمع عمومی سازمان ملل متحد

خبرگزاری ایسنا: وزیر امورخارجه آلمان اعلام کرد، برلین به دنبال مقام کشور غیرعضو در شورای امنیت سازمان ملل برای سال های 2019 تا 2020 میلادی است.

فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امورخارجه آلمان گفت: سازمان ملل برای ما یک چهارچوب جهانی قوانین و دستورات فراهم می کند تا به چالش های مشترکمان رسیدگی و بایکدیگر همکاری کنیم.

وی افزود: من معتقدم در این لحظه بحرانی همکاری بین المللی برای ما از همیشه مهم تر است. به همین خاطر است که بسیار خوشحال می شوم تا رسما نامزدی خودمان را برای یک کرسی غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل برای سال های 2019 تا 2020 میلادی شروع کنم.

آخرین باری که آلمان به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب شد به سال های 2011 تا 2012 میلادی بازمی گردد. اعضای غیردائم شورای امنیت برای دوره های دوساله انتخاب می شوند.

اعضای دائم شورای امنیت شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلیس است.

عربستان پیامی اعتراض آمیز را ضد ایران به شورای امنیت ارسال کرد | العربیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات