طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آلودگی هوای یک شرکت چینی در خوزستان فیلم

آلودگی هوای یک شرکت چینی در خوزستان فیلم

فاصله هوای اصفهان از آلودگی

دود ناشی از فلرهای میدان نفتی یک کمپانی چینی در خوزستان را در این نقل از می بینید.

میدان نفتی یادآوران, فلر, کمپانی چینی, آلودگی هوای کمپانی چینی خوزستان

میدان نفتی یادآوران, فلر, شرکت چینی, شهروندخبرنگار, آلودگی هوا, خوزستان
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک کمپانی چینی در میدان نفتی یادآوران خوزستان مشغول به کار است. یکی از شهروندخبرنگاران ضمن ارسال فیلمی از دود عمده فلرهای این میدان نفتی می گوید کمپانی مذکور با وجود فشار مدیران ایرانی هنوز برای رفع این مشکل چاره ای نیاندیشیده است.


منبع: سعید – خوزستان، اهواز

بیشتر بدانیم گروه شهروند خبرنگار: فلر برای توصیف یک شعله بی حفاظ که گازهای مازاد را می سوزاند به کار برده می شود. این پدیده در تأسیسات نفتی، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمیائی به منظور ایمنی کارکنان و تجهیزات موجود در محل اتفاق می افتد.

میدان نفتی یادآوران,فلر,کمپانی چینی,شهروندخبرنگار,آلودگی هوا,خوزستان,شهروندخبرنگار,آلودگی هوا,فلر,میدان نفتی یادآوران,کمپانی چینی,خوزستاناینجا کلیک کنیدطلب 5هزار و 780میلیاردریال شرکت توزیع برق خوزستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات