طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آمار مهمترین عنصر برنامه ریزی برای توسعه

آمار مهمترین عنصر برنامه ریزی برای توسعه

ترکیب جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان

سرشماری نفوس و مسکن و بدست آوردن آمارهای درست، مبنا، پایه و اساس هرگونه برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه کشور است.

نفوس و مسکن, ایلام, فرماندار, آمار مهمترین عنصر برنامه ریزی توسعه

نفوس و مسکن, ایلام, فرماندار, امار
به نقل از گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ؛ ناصر خوشخبر فرماندار ایلام گفت: امروز نقش آمار بر کسی پوشیده نیست زیرا با آمار صحیح می توانیم برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای تحقق برنامه های نظام داشته باشیم.

وی افزود: اجرای این طرح از سوم تا 24 مهرماه به روش خود تکمیلی (اینترنتی) انجام خواهد شد که در این روش خانوارها اطلاعات خود را به صورت اینترنتی در سامانه ثبت می کنند و پیش بینی می شود در این مرحله بیش از 40 درصد مردم ثبت نام کنند.

خوشخبر از شروع مرحله دوم سرشماری از 25 مهرماه بمدت یک ماه خبر داد و تاکید کرد: در این مرحله ماموران سرشماری با مراجعه به منازل، سرشماری را با استفاده از ثبت دستی انجام می دهند.

وی از همکاری 55 مامور (46 شهری و 9 روستایی) و 12 کارشناس متخصص در اجرای این طرح خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از جمعیت استان در شهرستان ایلام سکونت دارند لذا حجم زیادی از فعالیت های آمارگیری در حوزه این شهرستان قرار دارد.

فرماندار ایلام اظهار کرد: تمامی امکانات شهرستان را برای اجرای این سرشماری بکار می گیریم ضمن اینکه مدیران باید اولویت خود را اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن قرار دهند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر منصوب شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات