طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیآموزش های شبه نظامی در چین‎

آموزش های شبه نظامی در چین‎

آموزش های شبه نظامی در چین‎

در این نقل از نگاهی داریم به تمرینات سخت و طاقت فرسای کارآموزان پلیس شبه نظامی چین.


چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

چین, چین, چین, آموزش شبه نظامی چین‎

حسن شمشادی از لزوم آموزش نظامی برای خبرنگاران جنگ گفت اینستاپست
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات