طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیآپارتمان های زیر قیمت در تهران

آپارتمان های زیر قیمت در تهران

آپارتمان های زیر قیمت میانگین در تهران

تسهیل شرایط بازپرداخت وام از بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان خانه اولی از ابتدای فصل تابستان، گروه تازه ای از متقاضیان بالقوه مسکن مصرفی را برای ورود به بنگاه های مسکن آماده کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: تسهیل شرایط بازپرداخت وام از بانک عامل بخش مسکن برای متقاضیان خانه اولی از ابتدای فصل تابستان، گروه تازه ای از متقاضیان بالقوه مسکن مصرفی را برای ورود به بنگاه های مسکن آماده کرده است.

به گفته مشاوران املاک تعدادی زیادی از متقاضیان مصرفی مسکن که تا پیش از این به علت عدم تامین منابع مالی مناسب امکان ورود به بازار و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشتند با افزایش سقف تسهیلات و تسهیل شرایط بازپرداخت آن، تمایل بیشتری به خرید مسکن پیدا کرده اند.

به گفته فعالان بخش خرید و فروش بازار مسکن، برای این دسته از متقاضیان که اغلب پشتوانه بعد انداز قوی نیز ندارند املاک کوچک متراژی که امکان تامین بخش زیادی از بودجه آنها از طریق تسهیلات بانکی مقدور است، مناسب تر خواهد بود. کارشناسان مسکن نیز می گویند: کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم علاوه بر آنکه موجب تحریک تقاضای بالقوه در گروهی از متقاضیان خانه اولی می شود که تا پیش از این به علت فاصله نرخ سود و مبالغ اقساط ماهانه توان مالی کافی برای دریافت وام نداشتند، باعث تکمیل ظرفیت وام دهی این صندوق با متقاضیان 100درصد مصرفی خواهد شد. جدول نبض بازار امروز نیز به معرفی واحدهای مسکونی کوچک متراژ در نقاط متفاوت شهر اختصاص دارد که کمتر از میانگین نرخ منطقه، از سوی مالکان قیمت گذاری شده اند.

بازار مسکن, بازار مسکن, بازار مسکن, آپارتمان قیمت تهران

بازار مسکن

قیمت آپارتمان های سن و سال دار در چهار گوشه تهران
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات