طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ابتلا بیش از 70 درصد نوزادان در زمان تولد به زردی

ابتلا بیش از 70 درصد نوزادان در زمان تولد به زردی

زمان اجرای نرخ 18 درصدی سود وام

زردی نوزادان که به صورت بی رنگ یا زرد شدن پوست بدن و چشم ها آغازمی شود نتیجه افزایش میزان ماده زرد رنگی به نام بیلی روبین درخون است.

مادران باردار, زردی نوزادان در زمان تولد, نوزادان, ابتلا درصد نوزادان زمان تولد زردی

مادران باردار, زردی نوزادان در زمان تولد, نوزادان
به نقل از خبرنگاراز ؛ زردی نوزادان از بیماری هایی است که گاهی به طور جدی برای نوزاد و والدین دردسر سازمیگردد.

بطورکلی بیش از70 درصد نوزادان در روزهای اولیه تولد دچار زردی میشوند و معمولا آمار زردی درنوزادانی زودرس حدود 80 درصد افزایش میابد.

زردی نوزادان بصورت بی رنگ یا زرد شدن پوست بدن و چشم ها آغازمی شود که نتیجه افزایش میزان ماده زرد رنگی به نام بیلی روبین درخون است و باعث تجمع این ماده زیر پوست نوزاد و زرد شدن آن میگردد که اغلب این رنگ پریدگی و زردی نوزادان تا بالای قفسه سینه گسترش میابد.
بیلی روبین حاصل تجزیه گلبولهای قرمزخون است. بیلی روبین توسط کبد ازخون جمع شده و توسط مدفوع ازبدن خارج میشود.

دردوران جنینی بعلت کامل نشدن کبد، این وظیفه برعهده کبد مادرخواهد بود که بیلی روبین را از خون او جمع آوری و دفع می کند، اما بعد ازتولد، کبد به مدت زمانی نیاز دارد تا برای مسئولیت های خود آماده شود، بنابراین دربرخی نوزادان، رنگدانه بیلی روبین درخون تجمع یافته و درنتیجه پوست او زرد می شود.

بیماری زردی نوزادان به دو نوع تقسیم می شود. زردی فیزیولوژیک نوزادان که به آن زردی طبیعی نوزاد نیز گفته میشود که به معنای این نیست که نوزاد نیاز به درمان نداردکه درنوع زردی درنوزادان معمولا روز دوم یا سوم تولد نوزاد شروع و به تدریج شدت یافته و خود به خود درطول دو هفته آتی برطرف خواهد شد.
زردی نوزادان درنوزادان نارس طی 7- 5 روز اول تولد به اوج خود رسیده و درمان آن دو ماه طول می کشد.

زردی پاتولوژیک نوزادان که دراین مدل زردی نوزادان که بیماری شدت بیشتری دارد و اقدامات درمانی جدی و گسترده تری را می طلبد و به عبارتی باید دید که دلیل زمینه های ابتلا به زردی نوزادان چه بوده و با بررسی های بیشتر بیماریهای احتمالی همراه با زردی نوزادان تشخیص داده شود. بطورکلی اگر نوزاد در24 ساعت ابتدایی تولدش دچار زردی نوزادان شود، زردی او پاتولوژیک است و تیم پزشکی نوزاد باید دربیمارستان بررسی های لازم را انجام دهند.


زرد شدن پوست ازقسمت صورت آغاز شده و کم کم به سمت پایین بدن حرکت میکند. زردی نوزادان معمولا از ناحیه زبان و بعد ازآن سفیدی چشم ها و پوست سر و صورت خود را نشان میدهد و به تناسب شدت زردی نوزادان نواحی پایین تر بدن را هم درگیر میکند ؛ بطوریکه رسیدن زردی نوزادان به کمر و ران ها حاکی ازشدت قابل توجه آن است و اگر به ناحیه انگشتان پا برسد، بسیار جدی تلقی می شود.

درآزمایشهای اولیه که ازطریق خون آزمایش شده نوزاد بدست می آید پزشک تشخیص میدهدکه چه درمانی بایست برای نوزاد درنظر گرفته شود.

تلاش برای کاهش تولد نوزادان مبتلا به بیماری های ژنتیکی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات