طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاتحادی که مخالفان دولت را بر آشفته است

اتحادی که مخالفان دولت را بر آشفته است

تجمع اعتراضی مخالفان دولت چاد ممنوع اعلام شد

محمدتقی فاضل میبدی در روزنامه آرمان نوشت: در اردوگاه اصولگرایی تلاش سختی در جریان است تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع آنان رقم بزند تا شاید اندکی از ناراحتی آنان در شکست سال ۹۲ جبران شود.


انتخابات ریاست جمهوری 96 محمدتقی فاضل میبدی در روزنامه آرمان نوشت: در اردوگاه اصولگرایی تلاش سختی در جریان است تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع آنان رقم بزند تا شاید اندکی از ناراحتی آنان در شکست سال ۹۲ جبران شود، اما در این راه برخی از جریانات وابسته به اصولگرایان رویکردی را اتخاذ کرده اند که با وجود نکوهش آن در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، مبتنی بر سیاست معطوف به قدرت است؛ سیاستی که کسب قدرت را به هر شیوه و منطقی توجیه می کند و طرفداران این نگرش از هیچ اقدامی در جهت نیل به قدرت فروگذار نمی کنند، حتی اگر این روش ها تخطئه و تخریب دیگران باشد.

 اینان در طول سه سال و اندی گذشته از عمر دولت یازدهم، بارها و بارها تاکید کردند که به این سیاست پایبند هستند. بارها تلاش کردند تا دستاوردهای دولت را کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه دهند و با استفاده از رسانه های پرتعدادشان درصدد برآمدند تا اینگونه القا کنند که در دولت روحانی هیچ! اتفاق مثبت و سازنده ای رخ نداده است، هیچ حرکتی در راستای تامین منافع ملی صورت نگرفته است و بعد بر این اساس، رای مردم باید به صندوق آنان ریخته شود و نه به سبد روحانی. اوج این بداخلاقی را می توان در برجام مشاهده کرد که نیروهای رقیب روحانی به هر وسیله ای متشبث شدند تا برجام را تخطئه کنند، چرا که اگر برجام به منصه ظهور می رسید و نتایج آن آشکار می شد، اینان قدرت را از دست رفته می دیدند و بر این اساس با هر آنچه در چنته داشتند بر طبل مخالفت با توافق برجام کوبیدند.

همچنین با فرافکنی تلاش کردند تا خسارات و آسیب های جدی ای را که در دولت قبل به کشور وارد شده بود، به دولت روحانی ربط و او را مقصر جلوه دهند. این سیاست ها اما از منظر افکار عمومی دور نمی ماند. مردم قاضیان منصفی هستند و همه چیز را رصد می کنند. سیاه نمایی رسانه های مخالف دولت را نادیده می انگارند و به صدای بلند این ابزارهای تبلیغاتی گوش نمی سپارند. در مقابل، این گروه ها به سراغ شیوه جدیدی رفته اند که نشان دهنده هراس آنان از رقابت با روحانی و حامیان اوست. شیوه ای که بر پایه ایجاد شکاف غیرواقعی و انشقاق در جبهه اصلاح طلبان و اصولگرایان حامی روحانی است.

هر روزه در رسانه ای خبر از قول این و آن درج می شود که فلان اصلاح طلب یا بهمان شخصیت حامی دولت، از روحانی حمایت نمی کند و می خواهند چنین القا کنند که حتی طرفداران روحانی هم خواهان انتخاب مجدد او نیستند. نمونه اخیر این تلاش را باید در نقل قول کذب یکی از رسانه های وابسته به این جریانات مشاهده کرد که مدعی عدم حمایت آقای ناطق نوری از روحانی شده بود که این خبر شدیدا تکذیب شد.

 باید به این جناح ها پاسخ داد که این شیوه ها راه به جایی نمی برد و در میان اصلاح طلبان اگرچه نقدهایی به دولت وجود دارد اما موضعی در عدم حمایت از رئیس دولت یازدهم تا به امروز به هیچ روی وجود ندارد و باید گفت منتخب اصلاح طلبان و برخی از اصولگرایان روحانی است و همین مساله دستپاچگی و هراس مخالفان را بیش از پیش تشدید می کند و آنان را بیش از پیش در نیل به اهداف شان ناکام می گذارد.

درباره «فریدون»، جنجال این روزهای مخالفان دولت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات