طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های اتفاقی که هر 15 میلیون بار یک دفعه اتفاق می افتد

عکس های اتفاقی که هر 15 میلیون بار یک دفعه اتفاق می افتد

اگر جاذبه از بین برود چه اتفاقی می افتد؟

یک زوج چینی اتفاقی را رقم زدند که از هر 15 میلیون بار فقط یک دفعه اتفاق می افتد.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، یک مادر چینی روز 7 ژولیه چهارقلویی را به جهان آورد که این اتفاق از هر 15 میلیون بار فقط یک مرتبه در چین اتفاق می افتد.


اتفاق نادر, باشگاه خبرنگاران جوان, مادر چینی, اتفاقی میلیون بار دفعه اتفاق افتد

اتفاق نادر, باشگاه خبرنگاران جوان, مادر چینی, اتفاقی که هر 15 میلیون بار یک دفعه اتفاق می افتد, باشگاه شبانه, چهارقلو


باشگاه خبرنگاران جوان, اتفاقی که هر 15 میلیون بار یک دفعه اتفاق می افتد, چهارقلو, اتفاقی میلیون بار دفعه اتفاق افتد


مادر چینی, اتفاق نادر, چهارقلو, اتفاقی میلیون بار دفعه اتفاق افتد


این چهارقلوها چهار دختر هستند که از روز 7 ژولیه در بیمارستان به دلیل زود به جهان آمدن و ارزیابی شرایط آن ها بستری بودند و در روز 22 سپتامبر از بیمارستان مرخص شدند.


اتفاق نادر, باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, اتفاقی میلیون بار دفعه اتفاق افتد


باشگاه شبانه, اتفاقی که هر 15 میلیون بار یک دفعه اتفاق می افتد, مادر چینی, اتفاقی میلیون بار دفعه اتفاق افتد


هزینه های درمان و بستری شدن این چهارقلوها در بیمارستان حدود 400 هزار یوآن شده بود که پدر و مادر بچه 300 هزار یوآن این مبلغ را از خیریه ها کمک گرفتند و دخترهای خود را مرخص کردند.


پیش از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ / انسان مرگ را بو می کشد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات