طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریاقطعال تحریف یا شک در سندیت حدیث غدیر وجود ندارد

اقطعال تحریف یا شک در سندیت حدیث غدیر وجود ندارد

فیلم عسل بدون شکر وجود ندارد!

رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران گفت: نسل سوم ناقلان حدیث غدیر 360 نفر و همگی از اهل سنت بودند.

غدیرخم, حج, متواتر, احتمال تحریف شک سندیت حدیث غدیر وجود ندارد

غدیرخم, حج, متواتر, امیرالمؤمنین, امامت
مجید معارف، رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران و کارشناس علوم قرآن و حدیث در مصاحبه با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به واقعه غدیر گفت: اواخر سال دهم هجری قمری بود که پیامبراکرم(ص) به حجه الوداع رفتند و 18 ذی الحجه همان سال، مکه را به مقصد مدینه ترک کردند. نزدیک به 100 هزار مسلمان همراه پیامبر(ص) به مکه آمده بودند، بعد از اینکه همه مسلمانان متوجه شدند، این حج پایانی پیامبر(ص) است، ایشان را تا منطقه غدیر همراهی کردند.

وی با اشاره به منطقه غدیر خم اظهار کرد: غدیر خم شاهراهی در پنج یا شش فرسخی مکه بوده است، همچنین راه های شهرهای مکه، مدینه، شام و یمن به آن منتهی می شد. یعنی حجاج برای بازگشت به یکی از شهرهای مذکور به منطقه غدیر می رفتند و سبعد راهی این شهرها می شدند.

معارف ادامه داد: مسلمانان بعد از انجام مناسک حج قصد بازگشت به شهرهای خود را داشتند، اما به علت اطلاع از اینکه پیامبر(ص) حج پایانی خود را انجام داده است و امکان دارد که دیگر ایشان را زیارت نکنند، حضرت(ص) را تا محل غدیر همراهی کردند. در منطقه غدیر بود که وظیفه ابلاغ امامت امیرالمؤمنین(ع) مجدد به پیامبر(ص) اعلام شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بعد از این که آیه 67 سوره مائده نازل شد، پیامبر(ص) دستور دادند که همه در غدیر خم توقف کنند. سبعد نماز جماعت ظهر و عصر برگزار شد و پیامبر(ص) خطبه غدیر را قرائت کردند، بعد از اعلام جانشینی امام علی(ع)، مسلمانان بلاد متفاوت که به علت کثرت، تعداد دقیقشان ذکر نشده است نزد امیرالمؤمنین(ع) آمدند و با ایشان بیعت کردند.

معارف در خصوص ناقلان حدیث غدیر اظهار کرد: 110 نفر از اصحاب پیامبر(ص) حدیث غدیر را نقل کردند، برخی از این 110 راوی دوست امام علی(ع) بودند، برخی رقیبان ایشان. این ناقلان از اولین نسل مسلمانان و شامل مهاجرین و انصار بودند.

نویسنده کتاب «غدیر در پرتو کتاب و سنت» ادامه داد: نسل دوم ناقلان حدیث غدیر که به تابعین مشهور اند، از دوستان و دشمنان امام علی(ع) تشکیل شده اند، نسل سوم ناقلان حدیث 360 نفر و همگی از اهل سنت بودند.

معارف در خصوص رسیدن حدیث غدیر به مرحله تواتر اظهار کرد: اگر سه نفر ناقل یک حدیث باشند، احتمال تحریف و یا شک در سندیت آن وجود دارد، اما زمانی که صدها نفر از مذاهب گوناگون یک حدیث را نقل کردند، دیگر امکان تحریف یا انکار آن وجود ندارد و آن حدیث به مرحله تواتر رسیده است. به همین علت حدیث غدیر، یک حدیث متواتر است.

عزم قوی بَرای پیشگیری اَز قطع درختان،در شهرداری تهران وجود ندارد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات