طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاحوالپرسی گرم روحانی با نواز شریف

احوالپرسی گرم روحانی با نواز شریف

دیدار اقطعالی نواز شریف با روحانی در نیویورک

نواز شریف نخست وزیر پاکستان با حسن روحانی در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و مصاحبه کردند.


نواز شریف, روحانی, نخست وزیر پاکستان, احوالپرسی گرم روحانی نواز شریف

روحانی, نخست وزیر پاکستان, نواز شریف

روحانی, نخست وزیر پاکستان, نواز شریف, احوالپرسی گرم روحانی نواز شریف

نواز شریف, روحانی, نخست وزیر پاکستان, احوالپرسی گرم روحانی نواز شریف

نواز شریف, نخست وزیر پاکستان, روحانی, احوالپرسی گرم روحانی نواز شریف
دیدار محمد بن سلمان با نواز شریف در اسلام آباد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات