طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
احیاء فرهنگ، ایجاد اشتغال و رونق ارزش افزوده سه کارکرد صنایع دستی

احیاء فرهنگ، ایجاد اشتغال و رونق ارزش افزوده سه کارکرد صنایع دستی

رونق صنایع دستی با ایجاد بازارچه های دائمی

احیاء فرهنگ، ایجاد اشتغال و رونق ارزش افزوده سه کارکرد صنایع دستی است.

احیا فرهنگ, اشتغال, ارزش افزوده, احیاء فرهنگ ایجاد اشتغال رونق ارزش افزوده کارکرد صنایع دستی

احیا فرهنگ, اشتغال, ارزش افزوده, کرمانشاه

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: احیاء فرهنگ، ایجاد اشتغال و رونق ارزش افزوده سه کارکرد صنایع دستی می باشد
رحیمی افزود: در حال حاضر به تنهای بیش از نیمی از صادرات ایران به عراق از مرزهای قصرشیرین صورت می گیرد و لذا تصویب و اجرایی شدن منطقه آزاد تجاری قصرشیرین می تواند به رونق منطقه کمک ویژه ای کند.
وی با بیان اینکه صنایع دستی، میراث، پیشینه و تاریخ هویتی هر جامعه ای است، تصریح کرد: بشر امروز در حوزه های متفاوت عم و تکنولوژی هر لحظه در حال پیشرفت است اما این بشر تشنه علم، به شدت درپی پیشینه و تاریخ خود است.
این مقام مسئول در استانداری کرمانشاه گفت: یکی از مواردی که جوامع متفاوت به آن می بالند و به دنبال آنند که از طریق آن به دیگر ملل اثبات کنند که آنها دارای تاریخ و تمدن هستند، همین صنایع دستی و هنرهای سنتی است.
وی خاطرنشان کرد: فرش سنقر که سال گذشته ثبت جهانی شد، گلیم هرسین که شهره خاص و عام است و گیوه اورامانات و دیگر صنایع دستی اصیل این دیار هر کدام بیانگر هویت عمیق و تاریخی مردم این استان با تمدن هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: صنایع دستی کارکردهای بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به کارکرد فرهنگی، اشتغال زایی و توسعه ارزش افزوده اشاره کرد.
رحیمی تاکید کرد: از آنجایی که دو مقوله اشتغال و رونق اقتصادی اولویت اساسی دولت است و تبلور عینی این دو اولویت را می توانیم در صنایع دستی ببینیم، بنابراین باید اذعان کنیم که رونق صنایع دستی به توسعه کشور کمک می کند.

آماده شدن 200 هکتار برای ایجاد صنایع پائین دستی پتروشیمی مهاباد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات