طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار حوادثاخاذی 45 میلیاردی از شریک

اخاذی 45 میلیاردی از شریک

اخاذی 45 میلیاردی از شریک تجاری با کمک باند زورگیران

فردی که با همدستی سه زورگیر از شریک تجاری اش با تهدید و ارعاب ٤٥ میلیارد ریال زورگیری کرده بود، به وسیله کارآگاهان پلیس زنجان بازداشت شد.

روزنامه شرق: فردی که با همدستی سه زورگیر از شریک تجاری اش با تهدید و ارعاب ٤٥ میلیارد ریال زورگیری کرده بود، به وسیله کارآگاهان پلیس زنجان بازداشت شد.

سردار «علیرضا صالحی»، فرمانده انتظامی استان زنجان، اظهار کرد: چندی پیش، فردی به نام «رضا» به پلیس آگاهی زنجان مراجعه و اعلام کرد با فردی به نام «وحید» به صورت مشارکتی فعالیت اقتصادی داشت اما به دلیل یک سری اختلافات، با وی قطع رابطه کرد اما «وحید» به همراه سه نفر دیگر به بهانه ای شاکی پرونده را به منزل خود کشاند و ضمن تهدید پنج فقره سفته و سند به ارزش ٤٥ میلیارد ریال را از وی اخاذی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت پرونده، تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی، تحقیقات خود را برای بررسی موضوع پرونده شروع کردند و در ادامه برای روشن شدن موضوع، «وحید» به پلیس آگاهی دعوت شد. این مقام انتظامی استان ادامه داد: «وحید» در تحقیقات پلیسی مدعی شد «رضا» پنج فقره سفته و سند به ارزش چهار میلیاردو ٥٠٠ میلیون تومان بابت ضرر و زیانی که در شراکت متضرر شده بود، به وی داده است.

 از سوی دیگر، «رضا» به همراهی سه همدستش قصد داشت با تهدید اسناد و مدارک از او اخاذی کند که موفق نشدند. سردار صالحی افزود: با توجه به اینکه در این پرونده هر دو علیه همدیگر مدعی بودند تحقیقات ویژه ای برای کشف واقعیت از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد. وی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی دریافتند «وحید» به دلیل ورشکستگی چند میلیاردی، نقشه ای را طراحی و با همدستی سه نفر دیگر، شریک قبلی خود (رضا) را به منزلش دعوت و با تهدید، وی را مجبور به امضای سفته و سندی به ارزش ٤٥ میلیارد ریال کرده و سبعد موضوع را به پلیس وارونه جلوه داده است.

 فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به سابقه دار بودن «وحید» و همدستانش در زمینه جرائم مالی و خشن، گفت: با مشخص شدن موضوع، سه همدست دیگر «وحید» در عملیات ضربتی بازداشت شدند. سردار صالحی ادامه داد: با ارائه مدارک و قرائن موجود از سوی کارآگاهان، «وحید» اقرار کرد با نقشه قبلی شریک سابق خود «رضا» را به منزلش کشانده و با همدستی سه نفر و توسل به زور و تهدید، ٤٥ میلیارد ریال اخاذی کرده است؛ همدستان وحید نیز بعد از اعتراف به جرم خود با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

کشف محموله 5 میلیاردی سیگار قاچاق فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات