طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اختلال در جایگاه های سوخت فیلم

اختلال در جایگاه های سوخت فیلم

ضوابط اعطای برند جایگاه سوخت اعلام شد / بدهی های دولت چه بر سر اقتصاد آورد؟

تغییر ساعت رسمی کشور باعث اختلال در شبکه سوخت رسانی شد.

تغییر ساعت رسمی کشور, شهروندخبرنگار, جایگاه های سوخت, اختلال جایگاه سوخت

تغییر ساعت رسمی کشور, شهروندخبرنگار, جایگاه های سوخت, تهران, سوخت رسانی, اختلال
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ بامداد امروز ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شد. یکی از شهروندخبرنگاران فیلمی از یک جایگاه سوخت ارسال کرده و می گوید در زمان این تغییر ساعت، پنج جایگاه سوختی که به آن ها مراجعه کرده است، دچار اختلال شده بودند و سوختگیری امکان پذیر نبود.


منبع: شیرزاد - تهران

تغییر ساعت رسمی کشور,شهروندخبرنگار,جایگاه های سوخت,تهران,سوخت رسانی,اختلال,تهران,اختلال,تغییر ساعت رسمی کشور,جایگاه های سوخت,سوخت رسانی,شهروندخبرنگاراینجا کلیک کنیدآتش سوزی در جایگاه سوخت تویسرکان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات