طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیادامه گرانی مرغ در بازار و پاسکاری مسئولان

ادامه گرانی مرغ در بازار و پاسکاری مسئولان

علل گرانی مرغ در بازار خوزستان

سه ماه از فصل تابستان گذشت اما بازار گوشت مرغ مانند برخی دیگر از محصولات کشاورزی پر نوسان و با گرانی همراه بود؛ به گونه ای که علی رغم توزیع گوشت مرغ منجمد دولتی همچنان این محصول بیشتر از کیلویی ۸۰۰۰ تومان به فروش می رسد، اما دستگاه های متولی به جای انجام وظیفه تقصیر این گرانی را به گردن یکدگیر می اندازند.


قیمت مرغ

خبرگزاری ایسنا: سه ماه از فصل تابستان گذشت اما بازار گوشت مرغ مانند برخی دیگر از محصولات کشاورزی پر نوسان و با گرانی همراه بود؛ به گونه ای که علی رغم توزیع گوشت مرغ منجمد دولتی همچنان این محصول بیشتر از کیلویی ۸۰۰۰ تومان به فروش می رسد، اما دستگاه های متولی به جای انجام وظیفه تقصیر این گرانی را به گردن یکدگیر می اندازند.

طی چند ماه گذشته یکی از محصولات پر مصرفی که بازار پر نوسانی را تجربه کرد گوشت مرغ بود، چرا که در این بازه زمانی همواره قیمت این محصول بیشتر از قیمتی بود که وزیر کشاورزی و دیگر مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده بودند. پیش از این وزارت جهاد کشاورزی بارها قیمت ۷۰۰۰ تومان را برای گوشت مرغ در بازار مصرف اعلام کرده بود، اما در چند ماه اخیر هیچ گاه قیمت گوشت مرغ به پایین تر از ۷۵۰۰ تومان نرسید و همچنان روی ریل گرانی قرار داشت.

جذاب تر اینکه طی ماه گذشته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی مرغ را بالاتر برده و اعلام کردند که هزینه های تولید گوشت مرغ برای مرغداران افزایش یافته و بر این اساس قیمت منطقی برای این محصول در بازار مصرف کیلویی حدود ۷۳۰۰ تومان است.

البته قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف طی سه ماه گذشته کمتر به قیمت منطقی نزیک بوده و متوسط قیمت این محصول حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان بوده است که به هیچ وجه از نظر تشکل های خصوصی و مسئولان دولتی منطقی به نظر نمی رسد.

اما علی رغم اینکه دستگاه های متولی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع یا قانون وظایف بازرگانی بخش کشاورزی موظف به تنظیم بازار محصولات کشاورزی است و باید در این باره پاسخگو باشد، محمود حجتی اعلام کرد که گران فروشی یک محصول مانند گوشت مرغ در خرده فروشی ها و مغازه های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز زیاد فروشی موظف به پاسخگویی است.

وی در این باره گفت: در زمینه گوشت مرغ باید دید قیمت آن در مراکز زیاد فروشی مانند میدان بهمن تهران چقدر است که بر اساس آخرین نقل از های رسیده، از کیلویی ۶۵۰۰ تا حدود ۶۹۰۰ تومان متفاومت است و این محصول که با این قیمت در مراکز زیاد فروشی خرید و فروش می شود نباید بیشتر از کیلویی ۷۵۰۰ تومان در بازار خرده فروشی به دست مصرف کنندگان برسد. اگر گران تر از این قیمت در مغازه های سطح شهر فروخته می شود باید دید مسئول کنترل و نظارت کیست و این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد.

در میان این پاسکاری ها و سرباز زدن ها از وظایف که از سوی سازمانهای متولی صورت می گیرد، بازار گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی پر مصرف همچنان در نوسان است و زیان آن به جیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می رود. شاید بهتر باشد به جای این کشمکش ها دستگاه های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل های خصوصی با هم افزایی وتبادل نظر جلوی عواملی که سبب گرانی این محصول می شود را بگیرند و با عاملان آن برخورد کنند.

ادامه گرانی مرغ در اهواز
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات