طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی در راستای برنامه توسعه روستایی

ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی در راستای برنامه توسعه روستایی

آمادگی بانک توسعه تعاون در ارائه تسهیلات

استاندار همدان گفت: دولت قصد دارد براساس برنامه توسعه روستایی با ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی، اشتغال کوچک و روستایی ایجاد کند.

ستاد تسهیل استانی, واحدهای تولیدی, موانع تولید, ارائه تسهیلات افراد حقیقی حقوقی راستای برنامه توسعه روستایی

ستاد تسهیل استانی, واحدهای تولیدی, موانع تولید, وزارت کشور, اقتصاد مقاومتی
محمدناصر نیکبخت در گفت وگو با خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح دولت برای ایجاد 20 هزار شغل روستایی اظهار داشت: دولت قصد دارد براساس برنامه توسعه روستایی با ارائه تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی، اشتغال کوچک و روستایی ایجاد کند.

وی افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی دولت با سود پایین ارائه می شود تا به کمک آن بتوان در نقاط محروم و روستایی اشتغال ایجاد کرد.

نیکبخت در ادامه با اشاره به برنامه های آتی استان متبوع خود تصریح کرد: در راستای رفع موانع تولید، فعالیت واحدهای تولیدی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استانی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.


استاندار همدان گفت: حدودا 625 مصوبه در استان همدان وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آن در زمینه مصوبات ستاد تسهیل استانی عملیاتی شده و مابقی آن در دست پیگیری است.


کلیات طرح برنامه ششم توسعه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات