طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیازدحام زیادی جمعیت در چین‎

ازدحام زیادی جمعیت در چین‎

ازدحام زیادی جمعیت در چین‎

کشور چین با مساحتی 3.7 میلیون مایل مربعی، محل زندگی 1.3 میلیون نفر است. چینی ها توانسته اند به لطف مدیریت نیروی کار پرتعداد خود به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود.

خبرگزاری مهر: کشور چین با مساحتی 3.7 میلیون مایل مربعی، محل زندگی 1.3 میلیون نفر است. چینی ها توانسته اند به لطف مدیریت نیروی کار پرتعداد خود به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود.

در این نقل از نگاهی داریم به ازدحام جمعیت در موقعیت های متفاوت زندگی اجتماعی مردم چین.

ازدحام جمعیت, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, چین

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

ازدحام جمعیت, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, چین, ازدحام جمعیت, ازدحام زیادی جمعیت چین‎

چین, ازدحام جمعیت, چین, ازدحام زیادی جمعیت چین‎


214 کشته و زخمی / حمله کامیون به ازدحام جمعیت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات