طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیازدحام در مراکز معاینه فنی با اجرای طرح LEZ

ازدحام در مراکز معاینه فنی با اجرای طرح LEZ

ازدحام در مراکز معاینه فنی با اجرای طرح LEZ

ورود خودروها به مراکز معاینه فنی شهر تهران با اجرایی شدن طرح LEZ ازدحام ایجاد کرده به طوری که در مراکز معاینه فنی سراج، بیهقی، نیایش و آبشناسان ترافیک سنگین تر است.

خبرآنلاین:  ورود خودروها به مراکز معاینه فنی شهر تهران با اجرایی شدن طرح LEZ ازدحام ایجاد کرده به طوری که در مراکز معاینه فنی سراج، بیهقی، نیایش و آبشناسان ترافیک سنگین تر است.

جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, ازدحام مراکز معاینه فنی طرح LEZ

جرایم رانندگی

جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, ازدحام مراکز معاینه فنی طرح LEZ


جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, ازدحام مراکز معاینه فنی طرح LEZ


جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, جرایم رانندگی, ازدحام مراکز معاینه فنی طرح LEZ


600 هزار خودرو معاینه فنی ندارند / افزایش 280 درصدی مراجعات به مراکز معاینه فنی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات