طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاستقبال رسمی «رائول کاسترو» از روحانی

استقبال رسمی «رائول کاسترو» از روحانی

استقبال رسمی «رائول کاسترو» از روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ انقلاب هاوانا از سوی رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

خبرگزاری ایرنا: رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ انقلاب هاوانا از سوی رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در حضور روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا؛تهران و هاوانا برای ارتقای همکاری های مشترک در زمینه بهداشتی ، درمانی و دارویی،یادداشت تفاهم امضا کردند.

روحانی, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی

روحانی, کوبا

کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


روحانی, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


روحانی, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


کوبا, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


روحانی, روحانی, کوبا, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


روحانی, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


روحانی, کوبا, روحانی, استقبال رسمی رائول کاسترو روحانی


استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور کرواسی / فیلم
برچسب ها: ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات