طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاستقبال رسمی از روحانی در فرودگاه مهرآباد

استقبال رسمی از روحانی در فرودگاه مهرآباد

استقبال رسمی رئیس جمهور کوبا از روحانی

رییس جمهوری روز جمعه (۲ مهرماه) از سفر هشت روزه خود به ونزوئلا، کوبا و نیویورک ساعاتی پیش به تهران بازگشت.


فرودگاه مهر آباد, رییس جمهور, نیویورک, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

نیویورک, روحانی, ونزوئلا, فرودگاه مهر آباد, رییس جمهور

رییس جمهور, ونزوئلا, نیویورک, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

نیویورک, فرودگاه مهر آباد, رییس جمهور, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

ونزوئلا, روحانی, فرودگاه مهر آباد, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهر آباد, روحانی, ونزوئلا, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهر آباد, رییس جمهور, رییس جمهور, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد


فرودگاه مهر آباد, فرودگاه مهر آباد, رییس جمهور, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباد

ونزوئلا, رییس جمهور, روحانی, استقبال رسمی روحانی فرودگاه مهرآباداستقبال رسمی رییس جمهور آذربایجان از روحانی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات