طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر استان

اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر استان

اردکان، قطب مهم اشتغال و تولید استان

اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر استان است.

کرمانشاه, چغندرقند, تولید, اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر استان

کرمانشاه, چغندرقند, تولید, قطب

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر استان است وبیشترین چغندر قند تولیدی کرمانشاه در این شهرستان تولید می شود.

اکبر میرزایی کلهر با بیان اینکه شهرستان اسلام آباد غرب بیشترین سطح زیرکشت چغندر قند در استان کرمانشاه را دارد پیش بینی کرد:امسال حدود 200 هزار تن چغندرقند از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.

میرزایی کلهر سطح زیر کشت چغندرقند در شهرستان اسلام آبادغرب را 3700 هکتار عنوان کرد و افزود: سال گذشته 4250 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت چغندر قند رفت که این میزان امسال به منظور مدیریت منابع آبی کاهش یافت و برنامه کاهش سطح زیر کشت چغندرقندرا در سال های آتی نیز ادامه خواهیم داد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب متوسط عملکرد چغندر قند در این شهرستان 52 تن در هکتار است. شهرستان اسلام آبادغرب در زمینه عیار چغندرقند تولیدی در سطح کشور رتبه دار است و متوسط عیار چغندرقند تولیدی در این شهرستان تاکنون 17.5 درصد است.

وی افزود: حدود 60 درصد چغندرقند تولیدی در این شهرستان در کارخانه قند اسلام آبادغرب فرآوریشده و مابقی به کارخانه های قند بیستون، نقش دنیا اصفهان، بنیاد اصفهان، قزوین و همدان فرستاده می شود.

برداشت چغندرقنددر این شهرستاناز 15 شهریور ماه شروع شده و تا اوایل آذر ماه ادامه می یابد.کالپوش میامی یکی از قطب های تولید تخمه آفتابگران در استان سمنان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات