طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
گزارش های خشونت علیه خبرنگاران را شخصا تعقیب می کنم | اشرف غنی

گزارش های خشونت علیه خبرنگاران را شخصا تعقیب می کنم | اشرف غنی

اشرف غنی مدال عالی دولتی ملالی را به کاترین جان ویلسن اعطا کرد

رییس جمهور در دیدار با شماری از نمایندگان خبرنگاران و رسانه ها تاکید کرده است که به زودی به تمام ادارات حکم مشخص داده می شود تا معلوماتشان را با رسانه ها شریک سازند.

اشرف غنی, افغانستان, خبرنگاران, اشرف غنی نقل از خشونت علیه خبرنگاران شخصا تعقیب

اشرف غنی, افغانستان, خبرنگاران

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز چهارشنبه (۳۱ سنبله) با نشرخبرنامه ای گفته است که آقای غنی شام روز گذشته با اعضای فدراسیون خبرنگاران، کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات و شماری از مدیران رسانه ها، در ارگ دیدار کرد.

غنی گفت که مشکل اساسی فرهنگ دولتداری می باشد که برای ما به میراث مانده است. وی افزود: مهمترین کار ما انتقال دولت داری است که در صدر آن ارائه معلومات قرار دارد.

وی گفت: معلومات سرمایه است که از آن بحیث وسیله قدرت استفاده می گردد، نه وسیله خدمت.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد:” در بسیاری از ادارات ما تا هنوز یک دیتابیس معلوماتی نداریم و باید فرهنگ حکومتداری را اصلاح و عوض کنیم…در فقدان معلومات، مبارزه با فساد کار دشوار است”.

او، خطاب به دست اندرکاران رسانه ای کشور بیان داشت:” شما روی یک مسئله بنیادی فعالیت می کند، من با شما شریک هستم و هدف من دادن معلومات به شما است”.

آقای غنی گفت:” بزودی کمپاین سرتاسری برای ارائه معلومات راه اندازی می کنیم و در حال ایجاد فرهنگی هستیم تا دولت را پاسخگو بسازیم…. به تمام ادارات حکم مشخص داده می شود تا معلومات را با رسانه ها شریک سازند”.

وی خطاب به اعضای کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات اظهار داشت که به مشکلات شان رسیدگی خواهد شد، در سال آینده مالی برای این کمیسیون بودجه در نظر گرفته می شود و به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت می دهد تا مکان مشخص برای آنان داده و با آنها همکاری کند.

محمد اشرف غنی با اشاره به مشکل خبرنگاران در ولایات کشور گفت که نهاد های خبرنگاری طرح مشخص خویش را برای رفع مشکل خبرنگاران در ولایات، ارائه نمایند و حکومت در این راستا آماده همکاری می باشد.

آقای غنی از رسانه ها خواست که آسیب پذیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را درک کنند و در صحبت های نزدیک شان با افسران قوای مسلح، فرهنگ احترام متقابل را رعایت نمایند.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران را شخصاً تعقیب می کند. وی افزود: محیط کاری برای زنان بخصوص خبرنگاران زن در رسانه ها باید یک محیط امن باشد و در صورت شکایت مطابق قانون با متخلفین برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

اشرف غنی اَز عربستان بازگشت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات