طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات 96 وارد می شوند

اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات 96 وارد می شوند

اصولگرایان گزینه ای بَرای انتخابات 96 ندارند

عضو جمعیت ایثارگران گفت: اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد می شوند.

اخبار سیاسی, معاون پارلمانی, جمعیت ایثارگران, اصولگرایان صدا گزینه واحد میدان انتخابات وارد

اخبار سیاسی, معاون پارلمانی, جمعیت ایثارگران, احزاب و تشکل ها
لطف الله فروزنده در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص ادعای برخی اصولگرایان مبنی بر اینکه چهره های سابق این طیف امتحان شان را در انتخابات ریاست جمهوری بعد داده اند و آنان به دنبال چهره های جدید برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند، اظهار داشت: در جبهه اصولگرایان در وهله اول، رسیدن به وحدت اهمیت دارد.


عضو جمعیت ایثارگران با بیان این که اصولگرایان با صدا و گزینه واحد به میدان انتخابات ریاست جمهوری 96 وارد می شوند، گفت: اصولگرایان باید برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 روی گزینه ای واحد به اجماع برسند.


وی با اشاره به شاخص هایی که باید در کاندیدای مورد نظر اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته باشد، تصریح کرد: این فرد باید ولایت مدار و متعهد باشد.


فروزنده با تاکید بر اینکه فردی که می خواهد رئیس جمهور شود باید توانایی انجام کار تیمی داشته باشد، افزود: از آنجایی که اصولگرایی طیفی گسترده است، فرد مورد نظر آنان باید توانایی جمع کردن احزاب متفاوت طیف اصولگرا در کنار یکدیگر را داشته باشد و علاوه بر این از ظرفیت مردمی و محبوبیت کافی برخوردار باشد.


وی با بیان اینکه باید دید از سبدی که اصولگرایان برای انتخابات سال 96 تعریف خواهند کرد چه کسی می تواند بیشترین امتیاز را برای کاندیدا شدن اتخاذ کند، اظهار داشت: امکان دارد در لیست اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آتی، هم از چهره های جدید و هم از چهره هایی که قبلا در انتخابات ریاست جمهوری کمپانی کرده اند بهره گرفته شود و هیچ منعی در این باره وجود ندارد.


گزینه مناسب اصولگرایان در انتخابات 96
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات