طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیواکنش به کاهش اعضای شورای شهر تهران

واکنش به کاهش اعضای شورای شهر تهران

اعلام نتیجه بررسی مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران تا ماه آینده

وزیر کشور در ارتباط با کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 به 21 نفر با تاکید بر تبعیت وزارت کشور از قانون گفت: به نظر شخصی من با 21 نفر برای تعداد اعضای شورای شهر تهران موافق هستم.

خبرگزاری ایسنا: وزیر کشور در ارتباط با کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 به 21 نفر با تاکید بر تبعیت وزارت کشور از قانون گفت: به نظر شخصی من با 21 نفر برای تعداد اعضای شورای شهر تهران موافق هستم.

 عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور تابع قانون است، افزود: افزایش و کاهش اعضای شورا و خوب و بد آن توسط قانونگذار بررسی شده است و وزارت کشور هر چه قانون بگوید را اجرا خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر در موضوع شوراها مشغول انجام کار جدی هستیم در همین راستا تجربیات گذشته را جمع آوری کرده ایم و در جهت تقویت شوراها لایحه ای تهیه و به دولت داده شده است.

وی تاکید کرد: میزان موفقیت شوراها در دوره های گذشته به تعداد بستگی ندارد؛ در حقیقت کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت دارد و باید بررسی شود چه کسانی با چه تجربه و تحصیلاتی عضو می شوند که بی تردید مهم تر از تعداد اعضا خواهد بود.

وزیر کشور ضمن بیان اینکه استفاده از فکر و اندیشه آدم های بیشتر نیز مفید است، خاطرنشان کرد: اما این امر نیازمند افزایش تعداد اعضا نیست و می تواند در حوزه کارشناسی از افراد بیشتری استفاده کنند.

شورای شهر تهران این هفته تعطیل است
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات