طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اعلام ساعت پرواز های فرودگاه زنجان

اعلام ساعت پرواز های فرودگاه زنجان

اعلام ساعت پرواز های فرودگاه زنجان

اعلام ساعت پرواز های هوایی از فرودگاه زنجان در یک نگاه.

اعلام, ساعت پرواز, زنجان, اعلام ساعت پرواز فرودگاه زنجان

اعلام, ساعت پرواز, زنجان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛ اعلام ساعت پرواز های هوایی از فرودگاه زنجان به شرح ذیل می باشد.

پرواز های هوایی از فرودگاه زنجان

لیست پروازها و فرود ها در فرودگاه زنجان

ت پرواز

مقصد

مبداء

روزهای پرواز

11:20دقیقه

مشهد

زنجان

سه شنبه

8:30دقیقه

زنجان

مشهد

11:20دقیقه

مشهد

زنجان

جمعهضرورت اجرای محدودیت ساعت برای پروازهای فرودگاه مهرآباد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات