طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
انتشارگزارش بررسی تحولات نیروی کار آذربایجان غربی و کشور

انتشارگزارش بررسی تحولات نیروی کار آذربایجان غربی و کشور

رتبه اول تولید عسل کشور در اختیار آذربایجان غربی

براساس نقل از بررسی تحولات نیروی کار استان و کشور طی سال های 94-1393، نرخ بیکاری استان به ترتیب برابر 9.9 و 10.9 درصد و در کشور برابر 10.6 و 11 می باشد.

نیروی کار, نقل از, ارومیه, انتشارنقل از بررسی تحولات نیروی آذربایجان غربی کشور

نیروی کار, نقل از, ارومیه, انتشار

به نقل ازخبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، با توجه به این ارقام، طی این دو سال، نرخ بیکاری استان از نرخ مشابه کشوری کمتر بوده و ازلحاظ میزان نرخ بیکاری طی سال های 94-1393 در بین استان های کشور به ترتیب رتبه دهم و نهم را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: نرخ بیکاری آذربایجان غربی در سال 93 برابر 9.9 بود که با 1 درصد افزایش به 10.9 درصد در سال 94 رسیده است ونرخ مشارکت اقتصادی استان طی سال های 94-1393 به ترتیب برابر 39.3 و 39.9 درصد و در کشور به ترتیب برابر 37.2 و 38.2 درصد بوده که آذربایجان غربی از این لحاظ، در سال 93 رتبه نهم و در سال 94 رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است..

داود غفارپور افزود: در سال 93 سهم اشتغال استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی برابر 32.8 درصد، در بخش صنعت 23.5 درصد و در بخش خدمات برابر 43.7 درصد بوده که در سال 94 به ترتیب برابر 34.1، 23.5 و 42.5 درصد شده است. سهم اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور نیز در سال 93 به ترتیب برابر 17.9، 33.8 و 48.3 درصد بوده که در سال 94 به 18، 32.5 و 49.4 درصد تغییریافته، همچنین سهم اشتغال استان طی سال های 94-1393 در بخش خصوصی به ترتیب برابر 88.1 و 89.1 درصد و در بخش عمومی به ترتیب برابر 11.9 و 10.9 درصد هست.

در پایان غفارپور بابیان لزوم حمایت از بخش های صنعت و خدمات استان اظهار امیدواری کرد و گفت متناسب با حالت موجود این بخش ها برنامه ریزی و سیاست گذاری های لازم به عمل آید.

بررسی ضعیت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات