طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
راه اندازی 4 فرهنگسرا در کرمان

راه اندازی 4 فرهنگسرا در کرمان

راه اندازی 8آزمایشگاه مجهز پزشکی در جنوب کرمان

شهردار کرمان از راه اندازی چهار فرهنگسرای بزرگ با کمک خیران در کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد.

راه اندازی, فرهنگسرا, کرمان, اندازی فرهنگسرا کرمان

راه اندازی, فرهنگسرا, کرمان

به نقل از کرمان؛علی بابایی با اشاره به افتتاح سه خانه فرهنگ شهرداری کرمان در هفته های گذشته گفت: در آینده نزدیک فرهنگ سرای خواجه اتابک افتتاح می شود، ضمن اینکه تا یک ماه آینده نیز فرهنگ سرای قمربنی هاشم در شهرک بنی هاشم به بهره برداری می رسد.

ویافزود: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت خیران، چهار فرهنگ سرای بزرگ در چهار نقطه از شهر کرمان راه اندازی شود.

مجوز راه اندازی سه رشته جدید دَر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات