طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاوج خشونت در «شارلوت»

اوج خشونت در «شارلوت»

اوج خشونت در «شارلوت»

در پی تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاهپوست در شهر شارلوت در کارولینای شمالی، برای دومین شب متوالی خشونت هایی در این شهر بروز کرده است.

فرارو: در پی تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاهپوست در شهر شارلوت در کارولینای شمالی، برای دومین شب متوالی خشونت هایی در این شهر بروز کرده است.

پلیس ضدشورش در برابر صدها تظاهرکننده در خیابان صف کشیده و در مواردی از گاز اشک آور استفاده کرده است.

یک نفر در اثر جراحات شدید ناشی از اصابت گلوله درحالی که با خطر مرگ روبروست به بیمارستان منتقل شد. مقام های شهر شارلوت گفتند که این حادثه ناشی از تیراندازی یک غیرنظامی به سوی یک غیرنظامی دیگر بوده.

پلیس گفت که کیت لامونت بعد از آن هدف تیراندازی ماموران قرار گرفت که مکررا به او گفته شد سلاح دستی اش را زمین بیاندازد. خانواده لامونت می گویند که او کتابی در دست داشت نه سلاح.

مرگ او باعث تظاهرات خشونت بار در شب سه شنبه شد که طی آن ۱۶ مامور زخمی شدند.
استفاده پلیس از قوه قهریه علیه سیاهپوستان موضوع بحث و اعتراضات سراسری در دو سال اخیر در این کشور بوده است.

پلیس می گوید این مرد سیاهپوست ابتدا با یک سلاح از اتومبیلش بیرون آمد، پس وقتی ماموران به او دستور دادند سلاحش را بیاندازد دوباره سوار خودرو شد.

به گفته پلیس وقتی او دوباره از خودرو بیرون آمد ماموران به او شلیک کردند.

روز جمعه یک مرد دیگر سیاهپوست در شهر تولسا در مینه سوتا کشته شد و رئیس پلیس شهر بعدا گفت که او مسلح نبوده است.

به گفته بستگان ترنس کراچر، ۴۰ ساله، او زمانی هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت که دستانش را بالا گرفته بود.

چاک جوردن رئیس پلیس تولسا گفت "مظنون سلاح حمل نمی کرد و در اتومبیلش هم سلاحی پیدا نشد". این مقام پلیس قول اجرای عدالت را داد.

تصاویر رویترز را می بینید.

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, تیراندازی

آمریکا, تیراندازی, آمریکا, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, تیراندازی, آمریکا, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, تیراندازی, آمریکا, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, تیراندازی, آمریکا, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, تیراندازی, آمریکا, اوج خشونت شارلوت

آمریکا, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

تیراندازی, آمریکا, تیراندازی, اوج خشونت شارلوت

تصاویر اوج گیری اعتصاب و خشونت در فرانسه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات