طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
31 شهریور ماه / اوقات شرعی بجنورد

31 شهریور ماه / اوقات شرعی بجنورد

30 شهریور ماه / اوقات شرعی بجنورد

اوقات شرعی بجنورد

اوقات شرعی, بجنورد, طلوع آفتاب, اوقات شرعی بجنورد شهریور ماه

اوقات شرعی, بجنورد, طلوع آفتاب, اذان صبح

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، اوقات شرعی بجنورد 31 شهریور ماه به شرح ذیل است :

روز

تاریخ

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

چهارشنبه

30/06/95

4:02

5:28

11:34

17:39

17:57

22:51

اوقات شرعی جمعه26 شهریور ماه به افق اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات