طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
9 مهرماه / اوقات شرعی بجنورد

9 مهرماه / اوقات شرعی بجنورد

8 مهرماه / اوقات شرعی بجنورد

اوقات شرعی بجنورد

اوقات شرعی, اذان صبح, 9 مهر, اوقات شرعی بجنورد مهرماه

اوقات شرعی, اذان صبح, 9 مهر, بجنورد

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، اوقات شرعی بجنورد9 مهر ماه به شرح ذیل است :

روز

تاریخ

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

جمعه

09/07/95

4:10

5:35

11:31

17:25

17:44

22:48

اوقات شرعی یکشنبه4 مهرماه به افق اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات