طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

30 مهرماه / اوقات شرعی بجنورد
26 مهرماه / اوقات شرعی بجنورد

اوقات شرعی بجنورد

بجنورد, اوقات شرعی, طلوع آفتاب, اوقات شرعی بجنورد مهرماه

بجنورد, اوقات شرعی, طلوع آفتاب, اذان صبح

به نقل از طاها پخش از طاها پخش، اوقات شرعی بجنورد 30 مهر ماه به شرح ذیل است :

روز

تاریخ

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

جمعه

30/07/95

4:29

5:55

11:25

16:55

17:14

22:43

اوقات شرعی دوشنبه 26 مهرماه به افق اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp