طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اوقات شرعی پنج شنبه 29 مهرماه به افق اصفهان
اوقات شرعی سه شنبه 27 مهرماه به افق اصفهان

امروزپنج شنبه 29 مهرماه 1395 برابر با: 18محرم 1438, 120اکتبر 2016 است.

به افق, اذان صبح, اوقات شرعی, اوقات شرعی شنبه مهرماه افق اصفهان

به افق, اذان صبح, اوقات شرعی, اصفهان
به نقل از طاها پخش از طاها پخش، اوقات شرعی امروز اصفهان به شرح زیر است:

اذان صبح: 4:49


طلوع آفتاب: 6:11


اذان ظهر: 11:48


غروب آفتاب17:24


اذان مغرب: 17:40


نیمه شب شرعی: 23:06

اوقات شرعی دوشنبه 26 مهرماه به افق اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات