طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اوقات شرعی 31شهریورماه آذربایجان شرقی

اوقات شرعی 31شهریورماه آذربایجان شرقی

اوقات شرعی 30شهریورماه آذربایجان شرقی

اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.

آذربایجان شرقی, اوقات شرعی, اذان مغرب, اوقات شرعی شهریورماه آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی, اوقات شرعی, اذان مغرب, افق آذربایجان, تبریز
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛اوقات شرعی 31شهریورآذربایجان شرقی به شرح زیر است:

اذان صبح 05:43:48

طلوع آفتاب07:12:11

اذان ظهر13:17:38

غروب آفتاب19:22:28

اذان مغرب19:40:02

نیمه شب شرعی00:33:08

25 مرداد / اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات