طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اوقات شرعی 30مهرماه آذربایجان شرقی
اوقات شرعی 26مهرماه آذربایجان شرقی

اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.

افق آذربایجان, اوقات شرعی, اذان مغرب, اوقات شرعی مهرماه آذربایجان شرقی

افق آذربایجان, اوقات شرعی, اذان مغرب, تبریز, آذربایجان شرقی

به نقل از طاها پخش از طاها پخش؛اوقات شرعی30مهرآذربایجان شرقی به شرح زیر است:
روز

تاریخ

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

جمعه

1395/7/30

05:13:23

06:39:52

12:09:22

17:38:51

17:57:53

23:26:07


2شهریور / اوقات شرعی آذربایجان شرقی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات