طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اوقات شرعی 3مهرماه در کرمان

اوقات شرعی 3مهرماه در کرمان

اوقات شرعی 2مهرماه کرمان

اوقات شرعی شنبه سوم مهرماه در کرمان

اذان, کرمان, طلوع آفتاب, اوقات شرعی مهرماه کرمان

اذان, کرمان, طلوع آفتاب, صبح
به نقل از کرمان، امروز شنبه سوم مهرماه 95برابر است با 22ذی الحجه و24سپتامبر

اذان صبح به افق کرمان ساعت 04:12دقیقه

طلوع آفتاب05:31دقیقه

اذان ظهر11:33دقیقه

اذان مغرب 17:52دقیقه

ونیمه شب شرعی به وقت کرمان 22:54دقیقه است.

اوقات شرعی پنج شنبه 1مهرماه به افق کرمانشاه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات