طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
6 / اوقات شرعی چهارشنبه 95

6 / اوقات شرعی چهارشنبه 95

اوقات شرعی بندرعباس چهارشنبه 17 شهریور

اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.

افق, طلوع آفتاب, قزوین, اوقات شرعی چهارشنبه

افق, طلوع آفتاب, قزوین, اذان, اوقات شرعی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.

اذان صبح 4:33

طلوع آفتاب 5:57

اذان ظهر 12:03

غروب آفتاب 08: 18

اذان مغرب 18:26

نیمه شب 23:20

اوقات شرعی زنجان چهارشنبه 20مرداد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات