طاها پخش

اوقات شرعی30مهر در کرمان
اوقات شرعی29مهر در کرمان

اوقات شرعی جمعه30مهر ماه 1395 در کرمان

30مهر, اوقات شرعی, کرمان, اوقات شرعیمهر کرمان

30مهر, اوقات شرعی, کرمان

به نقل از خبرنگار طاها پخش از طاها پخش :

امروز جمعه30 مهر ماه 1395هجری شمسی برابر است با 19محرم الحرام و 21 اکتبر 2016

گلبانگ اذان صبح ساعت 4:29 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 5:48دقیقه

اذان ظهر ساعت 11:26 دقیقه

غروب آفتاب ساعت 17:04دقیقه

اذان مغرب ساعت 17:21دقیقه

نیمه شب شرعی ساعت 22:46دقیقه

اوقات شرعی21مهرماه کرمان
facebook google telegram twitter whatsApp