طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسینخستین نشست پسابرجامی ایران و 1 5

نخستین نشست پسابرجامی ایران و 1 5

پایان نخستین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و 1 5

نخستین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و 1+5 بعد از یک ساعت و نیم پایان یافت.

خبرگزاری ایسنا: وزیران خارجه ایران و 1+5 ظهر روز پنج شنبه به وقت محلی در طبقه دوم ساختمان سازمان ملل برای نخستین بار دور یک میز جمع شدند تا به بررسی 8 ماه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک بپردازند. در این نشست فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور دارد.

این نخستین کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه ایران و 1+5 بود که بعد از اجرا شدن توافق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سطح وزیران برگزار شد.

کمیسیون برجام روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و 1+5 نیز برگزار شد.

ایران, موگرینی, پسابرجامی, نخستین نشست پسابرجامی ایران

سازمان ملل, پسابرجامی, موگرینی, ایران


این نشست بنا به گفته سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان به درخواست ایران برگزار می شود.

ایران, سازمان ملل, پسابرجامی, نخستین نشست پسابرجامی ایرانعراقچی امروز در سخنانی اظهار کرده است که در جلسه کمیسیون مشترک در سطح وزیران موضوع تحریم ها و تعلل اروپا و آمریکا در حل مشکلات بانک ها و موسسات مالی از طریق تسهیل مراودات مالی و ارائه تضمین های لازم اصلی ترین مساله مورد بحث است. هم چنین موضوع تاخیر دولت آمریکا در صدور مجوزهای فروش هواپیما به ایران توسط ایرباس و بویینگ در این نشست مطرح است.

ایران, موگرینی, پسابرجامی, نخستین نشست پسابرجامی ایرانبه نقل از ایسنا، در یکی دو روز گذشته براساس نقل از رسانه های آمریکایی مجوزهای مورد نیاز برای فروش تعدادی هواپیما از کمپانی های ایرباس و بویینگ به ایران صادر شده است و طی هفته های آینده باقی مجوزها صادر خواهد شد.

موگرینی, پسابرجامی, سازمان ملل, نخستین نشست پسابرجامی ایرانقرار است در نشست وزیران خارجه جمع بندی آن چه در نشست معاونان به دست آمده است ارائه شود.

سازمان ملل, موگرینی, سازمان ملل, نخستین نشست پسابرجامی ایران

موگرینی, پسابرجامی, ایران, نخستین نشست پسابرجامی ایران

پسابرجامی, ایران, سازمان ملل, نخستین نشست پسابرجامی ایران

موگرینی, سازمان ملل, ایران, نخستین نشست پسابرجامی ایران

سازمان ملل, سازمان ملل, موگرینی, نخستین نشست پسابرجامی ایران

نخستین پیروزی ملی پوشان والیبال نشسته ایران دَر اردوی تدارکاتی آلمان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات