طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ایجاد اشتغال معتادان ، اولویت اصلی ستاد کمپ ترک اعتیاد

ایجاد اشتغال معتادان ، اولویت اصلی ستاد کمپ ترک اعتیاد

فیلم کمپ ترک اعتیاد اما نه برای معتادان

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان گفت: اولویت اصلی ستاد مبارزه بامواد مخدر استان تامین اشتغال ثابت ومناسب برای معتادان است تا پس از درمان در کمپ ها مجددا به سمت این مواد نروند.

ترک اعتیاد, آذربایجان شرقی, موادمخدر, ایجاد اشتغال معتادان اولویت اصلی ستاد کمپ ترک اعتیاد

ترک اعتیاد, آذربایجان شرقی, موادمخدر, تبریز, ایجاد اشتغال

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛نصرتی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستان آباد بااشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص اشتغال معتادان تصریح کرد: فقط در شهر تبریز برای بیش از 90 درصد زنان معتاد که در کمپ نگهداری می شوند شغل ایجاد شده است ودر سطح استان نیز در حال حاضر بیش از 300 معتاد به مواد مخدر شغل ثابت دارند .

نصرتی همچنین شکل گیری حاشیه نشینی وکاهش نشاط اجتماعی را از عوامل اصلی افزایش گرایش به مواد مخدر برشمرد وگفت: توسعه روزافزون شبکه های مجازی وفاصله گرفتن از سرگرمی های سالم ومفرح سنتی باعث شده جوانان به سمت مواد مخدر روی آورند که باید برای احیای برخی سنت های قدیمی وافزایش نشاط اجتماعی در جامعه همت جدی صورت گیرد.

دبیر ستاد مبارزه بامواد مخدر استان بااشاره به اینکه اعتیاد به مواد مخدر ریشه اصلی بسیاری از مفاسد وجرایم است تاکید کرد: بیش از 65 درصد زندانیان که به علت جرایم متفاوت در حبس می باشند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به جهت اعتیاد به مواد مخدر مرتکب جرم شده اند وعامل اصلی بیش از 60 درصد طلاقها هم مصرف مواد مخدراست.

شکوهی فرماندار بستان آباد هم در این جلسه مردمی کردن وعمومی کردن مبارزه با مواد مخدر را ضروری برشمرد وافزود: اگر بخواهیم در جهت کنترل ومقابله با این بلای خانمانسوز موفق باشیم باید مبارزه با مواد مخدر به یک فرهنگ ودغدغه عمومی در کشور تبدیل شود وهمه خودرا درقبال این مساله اجتماعی مسئول بدانند.

وی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی وتوانمند سازی خانواده ها در روستاهای شهرستان هم اشاره کرد وگفت: یکی از نزدیکترین مسیرهای مقابله با توسعه روزافزون مواد مخدر درجامعه توانمد سازی وآموزش خانواده هاست که این امر باجدیت در شهرستان بستان آباد بویژه در روستاها اجرا می شود.

بدر شکوهی در ادامه با اشاره به اینکه در 6 ماهه گذشته بیش از 420 معتاد در کمپ نگهداری معتادان شهرستان بستری ودرمان شده اند گفت: تلاش میکنیم با ایجاد اشتغال برای معتادان در تنهاکمپ فعال شهرستان زمینه را برای حل مشکلات خانواده های آنان وتامین هزینه های درمان برای معتادان فراهم نماییم.

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستان آباد درپایان استفاده از ظرفیت خیرین در بحث مبارزه بامواد مخدررانیز ضروری برشمرد وافزود: یکی از بخشهایی که ورود خیرین میتواند آثار وبرکات مثبت فراوانی در پی داشته باشد همین بحث مبارزه با مواد مخدر وحمایت از خانواده های درگیر بااین بلای خانمانسوز است که باید برای تحقق آن برنامه ریزی شود.

وجود کاستی های فروان در کمپ های ترک اعتیاد / نیاز معتادان شناخته شده نیست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات