طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار حوادثدستگیر پسر جوان در پرونده قتل مادر

دستگیر پسر جوان در پرونده قتل مادر

خودکشی پسر جوان، پس اَز قتل پدر وَ مادر

با گذشت حدود یک سال ازقتل زن تنها در خانه اش، پسرجوان وی به عنوان مظنون تحت بازجویی قرارگرفت وبعدهم دستگیر شد.

روزنامه ایران: با گذشت حدود یک سال ازقتل زن تنها در خانه اش، پسرجوان وی به عنوان مظنون تحت بازجویی قرارگرفت وبعدهم دستگیر شد.

 14 مهر سال 94 مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از بوی تعفنی شکایت کرد که ازچند روزقبل به مشام می رسید. به دنبال اعلام این خبر، مأموران پلیس راهی خانه مورد نظر در یکی ازمحله های مرکزی تهران شدند. تحقیقات نشان می داد که صاحب خانه، زن تنهایی است که همسایه ها چندروزی از او بی خبرند.

بدین ترتیب با هماهنگی های صورت گرفته، مأموران وارد خانه شده و با جسد زن تنها روبه رو شدند که چند روزی ازمرگش گذشته بود. به دنبال کشف جسد، تیم جنایی راهی محل حادثه شده ودربررسی های مقدماتی ومشاهده آثار ضرب و جرح روی بدن زن، پی بردند اوبه قتل رسیده است.

در ادامه تجسس ها، بازپرس وکارآگاهان جنایی تهران به پسر زن تنها مشکوک شدند بنابراین دستور دستگیر پسرفراری صادرشد تااینکه پسر تحت تعقیب، اوایل هفته دستگیر شد و زمانی که در مقابل بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای جنایی تهران ایستاد خود را بی گناه دانست و مدعی شد که نمی داند چه کسی مادرش را به قتل رسانده است.

قتل مادر به دست پسر روان پریش
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات