طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بازدید ازمراکزبهداشتی درمانی شوط

بازدید ازمراکزبهداشتی درمانی شوط

بازدید ازمراکزبهداشتی درمانی شوط

گروه کارشناسی معاونت بهداشتی دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و پایگاههای سلامت شوط بازدید کرد.

آذربایجان غربی, شوط, بازدید, بازدید ازمراکزبهداشتی درمانی شوط

آذربایجان غربی, شوط, بازدید, بهداشت
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، کرمی سرپرست شبکه گفت: یکی از اقدامات مهم در رابطه با این پایش ها تشکیل جلسات ارائه پس خوراند، با حضور کارشناسان و اعضای تیم پایش است که نتیجه آن طراحی و اجرای مداخلات به منظور رفع هرچه سریعتر مشکلات و بهبود عملکرد می باشد.

حقیقی معاون فنی معاونت بهداشتی در این جلسه با عنوان این مطلب که، هدف از این بازدید پایش واحدها و شناسایی مناطق ضعف و قوت می باشد،گفت: با توجه به کمبود امکانات و نیروی انسانی که منجر به کم و کاستی هایی می شود ولی عملکرد واحد ها با توجه به شرایط موجود مطلوب بوده و امیدواریم با جبران این کم و کاستی ها عملکرد بیش از پیش بهتری را از این واحدها شاهد باشیم.

حقیقی افزود: با ارائه مناطق ضعف و قوت و نیز نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طرف گروه های کارشناسی می توان مناطق ضعف را برطرف و مناطق قوت را بیش از پیش ارتقاء دهیم که این امر با تلاش و کوشش همکاران در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی در شهر و روستاها تحقق خواهد یافت.

بازدید مسئولین معاونت امور بهداشتی از مراکز بهداشتی و درمانی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات