طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

بازگشت هوای سالم به اصفهان
بازگشت هوای سالم به اصفهان

هوای اصفهان با شاخص آلایندگی 85 در حالت سالم قرار دارد.

شاخص آلایندگی, هوای سالم, اصفهان, بازگشت هوای سالم اصفهان

شاخص آلایندگی, هوای سالم, اصفهان

به نقل از از ،رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان را85اعلام کرد و گفت: با 10 درجه کاهش آلاینده ها در مقایسه با روز گذشته، هوای شهر در حالت سالم قرار گرفت.

بابک صادقیان افزود: در بررسی پایگاه سنجش کیفیت هوا در مناطق متفاوت استان اصفهان، شاخص آلودگی هوا در چهارباغ خواجو83، میدان احمدآباد91، میدان امام حسین92،خیابان پروین 80، بلوار دانشگاه 82، خیابان رودکی 79 و بزرگراه خرازی 91است.

وی در پایان بیان کرد: براساس شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 نشانه هوای پاک، 51 تا 100 سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.تثبیت هوای سالم در اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp