طاها پخش

تصادف 8 دستگاه خودرو و مصدوم شدن ۶ نفر
9 مصدوم در تصادف 3 دستگاه خودرو

8 دستگاه خودرو در آزادراه قزوین -زنجان با یکدیگر برخورد کردند .

به نقل از ، از ؛ رییس پلیس راه استان ، گفت : این سانحه ساعت 18 امروز رخ داد و براثر آن سه دستگاه تریلی و پنج دستگاه خودروی سواری باهم برخورد کردند.

آزادراه قزوین زنجان, سه دستگاه تریلی, قزوین, برخورد دستگاه خودرو مصدوم

آزادراه قزوین زنجان, سه دستگاه تریلی, قزوین, برخورد 8 دستگاه خودرو

سرهنگ بیگلری دلیل حادثه را عدم ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو در جاده لغزنده بیان کرد .

به گفته مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان ، این حادثه 6 مصدوم داشت که پنج نفر از آنها به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند .

تصادف دو دستگاه خودرو و مصدوم شدن 5 نفر
facebook google telegram twitter whatsApp