طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریتصادف نکردن با متخلفان، چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب را افزایش داد

تصادف نکردن با متخلفان، چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب را افزایش داد

تصادف تعزیرات حکومتی همدان با متخلفان دَر ماه رمضان

چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب نسبت به سال های قبل روند رو به رشدی را داشته است.

کتاب, نویسنده, کامران شرفشاهی, برخورد نکردن متخلفان چاپ تکثیر غیرقانونی کتاب

کتاب, نویسنده, کامران شرفشاهی, تکثیر غیرقانونی کتاب
کامران شرفشاهی، مدیرمسئول انتشارات تجلی مهر در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب گفت: چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب نسبت به سال های قبل روند رو به رشدی را داشته است. این مسئله به چند دلیل زیاد به وجود آمد. از جمله آنها نبود حمایت جدی و برخورد نکردن با متخلفان در این حوزه است. این مسئله سبب شد، کسانی که دست به کارمی زنند بدون هیچ هراسی به کار خود ادامه دهند. در این میان به علت آنکه ممیزی برخی کتاب ها در چاپ اول کمتر بود، اقبال به تهیه این کتاب ها در جامعه بیشتر است.

وی افزود: از طرف دیگر گرانی سرسام آور و بی رویه کاغذ از دیگر عواملی است که موجب شده چاپ های غیرقانونی کتاب رشد سرسام آوری پیدا کند. این پدیده شکل رایجی به خود گرفته است. به علت آنکه برخی منابع وضعیت نایاب پیدا کرده اند. نمونه دیگر آن توسط دفاتر زیراکس و تکثیر قیمت پایین تری در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. به طور قطع یک جریانی در حال مماشات و سهل انگاری در این خصوص است. در بسیاری از این دست فروشی ها کتابهایی در داخل کشور ما مجوز چاپ و انتشار ندارد و در این میان برخی منابع اندیشه های خرافی و مسائلی را که شاید مناسب جامعه نباشد، در این دسته از کتاب ها دیده می شود.

مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر با اشاره به آنکه اقدام چشمگیر و آشکاری در برخورد با چاپ غیرقانونی کتاب ندیدم، بیان کرد: استمرار این رویه های چاپ غیرقانونی کتاب سبب می شود جامعه ناشران و پدید آورندگان کتاب لطمه ببینند. این مسئله سبب کاهش رغبت ناشران برای کار و رونق صنعت چاپ کشور می شود. این پدیده چاپ غیرقانونی کتاب سال ها است که در کشور ما رواج یافته است و متاسفانه هیچگونه اقدام عملی در خصوص پیشگیری از این کارناشایست نمی شود.

کتاب های در دست انتشار «ققنوس» به تجدید چاپ رسیدند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات